Undervisning

Fjärilen i världen och i klassrummet

Vi skapar en konstnärlig utsmyckning tillsammans!

Att skapa i lera ger dig ett nytt sätt att kunna uttrycka dig på. Ett konstnärligt estetiskt språk, som visar ditt perspektiv, din idé och ditt kreativa tänkande. Med materialet lera utvecklas elevens planeringsförmåga, finmotorik men också identitet och självförtroende.

I den här övningen lär vi oss om biologisk mångfald och FNs globala mål. Vi studerar och lär oss om fjärilen, tar reda på vad den äter, var den bor, hur den ser ut, dess levnads utveckling. Vi talar om hot för deras existens och vad vi kan tänka på för att hjälpa den.

Eleverna väljer ut varsin fjäril att jobba vidare med, en från verkligheten eller från fantasin. Eleven ska därefter skapa en slags larvliknande kropp i lera. Vi jobbar med att hitta en passande form, dekorerar den, samt skapar fästen för montering. Efter bränning i en keramikugn återkommer jag en andra gång, då monterar vi på vingar i tyg eller papper.

Eleven kan skriva, eller få hjälp med detta, att berätta om sin fjäril, något som alla kan ta del av på en kommande vernissage.

Keramik- fjärilen ska kunna fästas på vägg eller hängas i tak. Den kan bli en del av skolans utsmyckning eller tas hem av eleven.

Väljer man utsmyckning i skolan kan jag komma en tredje gång för montering och ordna med en festlig vernissage.

Demokratidraperi !

Att uttrycka sig i lera!

I barnkonventionens paragrafer 12,13 och 14 läser vi om barnets rätt att utrycka sig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till barnets åsikter. Barnet har yttrandefrihet, det har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar. Vi funderar och pratar om demokrati, vad innebär det? Får man tycka precis vadsomhelst?

I den här workshoppen undersöker vi och jobbar med att kunna sprida tankar och uttryck utifrån barnets egna perspektiv. Detta gör vi genom att ta del av varandras idéer och vad man kan förmedla i konst genom samtal och dialog. Vi ser hur konsten och konstnärer kan påverka och visa åsikter genom form och försöker hitta egna sätt att göra detta på. Vi skapar därefter en sammanhållande länk av lerföremål, där elevernas budskap sedan binds samman. Efter bränning formas en sammanhållande länk/ länkar av elevernas budskap i form av ett draperi eller länk. Eleverna tillverkar därmed varsin del av ett större konstprojekt som resulterar i en utsmyckning av skolmiljön, genom att uttrycka sig i lera. Projektets mål blir att genom en estetisk process kunna uttrycka åsikter i form och att kunna ta del av andras åsikter på samma sätt.

Du och din fylgja!

Skapa skyddsdjur i lera

Under vikingatiden i Sverige, trodde man att alla hade en skyddsande som visade sig som en djurgestalt och ansågs vara individens alter ego. Den kunde visa sig när man sov och hade drömmar. Vilket djur skulle du vilja vara eller bli skyddad av? Vilka egenskaper önskar du att du själv hade?

I den här aktiviteten skapar vi figurer i lera, där eleven formar sitt skyddsdjur eller favoritdjur. Man kan också skapa ett självporträtt med sin fylgjas egenskaper.

Uppgiften föder tankar om identitet och inre styrkor. Att skapa i lera ger dig ett nytt sätt att kunna uttrycka sig på. Ett konstnärligt estetiskt språk, som visar ditt perspektiv, din idé och ditt kreativa tänkande. Med materialet lera utvecklas elevens planeringsförmåga, finmotorik men också identitet och självförtroende. Eleven får fantisera om vilka av djurens egenskaper som de önskar att ha, detta ger ett nytt perspektiv hur det kan vara att bli ett djur. Vem vill inte kunna flyga, vara stark, ha superhörsel, kunna se i mörker, leva under vatten eller kunna sova upp och ner.

Jag visar exempel på bilder av djur från fantasin och från vår natur. För att dokumentera aktiviteten och resultatet skapar vi en film där vi fotograferar eller filmar figurerna och förmedlar vilka egenskaper som eleven valt ut.

Aktiviteten går att anpassa efter ålder och efter pågående undervisningstema.

https://www.kulturkatalogenvast.org/Arrangemang/id/4331


Keramik för barn

Nu händer det!

Jag håller i höstlovsaktivitet för barn och ungdomar i Bollebygds kommun.

Keramik och animation, ska bli så kul att göra detta med de barn som vill hänga på.

Anmäl ditt barn till lillie.drugge@sv.se

Höstlovet 2021Se animering här:

https://www.youtube.com/watch?v=MY4t3I2Uarg


https://youtu.be/xkW8MiRZ6aQ